Xem email online

Xin chào,

Nếu Quí vị không muốn tiếp tục nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ từ Ford Việt Nam,
hoặc muốn thay đổi địa chỉ gửi thư,
xin hãy gọi 18005 88888 hoặc gửi vào hòm thư fordvn@ford.com